Bản đồ

Để chèn bản đồ vào Landing page, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Google Map, Search địa chỉ công ty/shop

Bước 2: Nhấn vào nút chia sẻ -> Nhúng bản đồ -> Sao chép mã HTML

Bước 3: Vào chỉnh sửa trang landing page thêm mới -> Mã HTML -> Thiết lập nâng cao -> Paste mã HTML bản đồ bạn vừa sao chép vào

Bước 4: Điều chỉnh kích thước bản đồ

Bạn thay đổi phần width (chiều rộng) và height( chiều cao) trong mã HTML theo kích thước mình mong muốn nhé!

Kết quả sẽ ra như hình dưới đây:

Last updated