BePage Help
Search
K

Bản đồ

Để chèn bản đồ vào Landing page, bạn hãy thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào Google Map, Search địa chỉ công ty/shop
Bước 2: Nhấn vào nút chia sẻ -> Nhúng bản đồ -> Sao chép mã HTML
Bước 3: Vào chỉnh sửa trang landing page thêm mới -> Mã HTML -> Thiết lập nâng cao -> Paste mã HTML bản đồ bạn vừa sao chép vào
Bước 4: Điều chỉnh kích thước bản đồ
Bạn thay đổi phần width (chiều rộng) và height( chiều cao) trong mã HTML theo kích thước mình mong muốn nhé!
Kết quả sẽ ra như hình dưới đây: