Iframe

Thêm Iframe

Vào Thêm mới -> Iframe

Giao diện sẽ thêm 1 khung như sao vào trang builder

Tại phần thiết lập tương tự như các phần tử trong trang, bạn sẽ có thêm 1 ô để nhập 1 đường dẫn mà bạn muốn chèn vào trang đã thiết kế sẵn vào trang Landing Page, bạn có thể điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp với vị trí bạn cần hiển thị Iframe này trên trang tương tự như các phần tử khác.

Last updated