BePage Help
Search
K

Iframe

Thêm Iframe
Vào Thêm mới -> Iframe
Giao diện sẽ thêm 1 khung như sao vào trang builder
Tại phần thiết lập tương tự như các phần tử trong trang, bạn sẽ có thêm 1 ô để nhập 1 đường dẫn mà bạn muốn chèn vào trang đã thiết kế sẵn vào trang Landing Page, bạn có thể điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp với vị trí bạn cần hiển thị Iframe này trên trang tương tự như các phần tử khác.
Last modified 1yr ago