Xóa trang

Để xóa trang landing page, bạn chỉ cần click vào biểu tượng ...góc bên phải. Sau đó nhấn Xóa.

Last updated