Hiệu ứng cho phần tử

Bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển động cho 1 phần tử hoặc 1 nhóm các phần tử. Bằng cách:

  • Click vào biểu tượng Thiết lập nâng cao

  • Bảng hiệu ứng hiện ra. Bạn hãy chọn hiệu ứng mong muốn + thời gian chờ + thời gian chạy và có lặp lại hiệu ứng này hay không.

Khi bạn chọn hiệu ứng bất kỳ, phần tử hoặc nhóm phần tử sẽ chạy trước để bạn có thể quan sát và lựa chọn được hiệu ứng phù hợp nhất!

Ngoài ra, bạn có thể chọn hiệu ứng và nhấn mũi tên lên xuống ở bàn phím để trải nghiệm lần lượt từng hiệu ứng một.

Last updated