Ghim phần tử

Ghim phần tử nhằm mục đích luôn giữ hiển thị cho một phần tử hoặc một nhóm phần tử nào đó. Ghim phần tử thường được sử dụng với các nút Call To Action.

Bạn có thể tạo hiệu ứng ghim cho 1 phần tử hoặc 1 nhóm các phần tử. Bằng cách:

  • Chọn phần tử cần cấu hình, Click vào biểu tượng Thiết lập nâng cao, trong popup mở ra chọn tab NÂNG CAO

  • Tại mục GHIM PHẦN TỬ, lựa chọn CÓ, tại đây chúng ta điền các thông số về Vị trí (vị trí luôn hiển thị phần tử), các thông số về khoảng cách (ví dụ: cách lề trái và cách lề dưới)

Chúc các bạn thành công.

Last updated