Đồng hồ đếm ngược

Tính năng đồng hồ đếm ngược tạo ra những số đếm ngược theo thời gian đã đặt trước. Mục đích chính thường được đặt trong các form, các section báo giá, khuyến mãi tạo sự cấp thiết cho khách hàng.

Để tạo một đồng hồ đếm ngược, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.

Bước 1: tại builder, trên thanh công cụ bên trái, chọn Thêm mới và lựa chọn mục Đếm ngược

Bước 2: Sau khi click chọn Đếm ngược hệ thống sẽ tạo ra 1 ô đồng hồ đếm ngược thời gian

Bước 3: Kéo thả vào vị trí cần đặt đồng hồ và nhập dữ liệu thời gian cần đếm ngược

Ví dụ: đếm ngược còn 10ph sẽ hết chương trình khuyến mãi

Sau khi LưuXuất bản landing page, đồng hồ đếm ngược sẽ đếm từ 10ph.

Chúc các bạn thanh

Last updated