Tạo trang

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn nhấn vào nút Tạo Trang để tạo một trang landing page mới

Sau đó, bạn có thể chọn 1 trang trắng nếu như muốn tự mình thiết kế riêng, hoặc chọn những landing page mẫu có sẵn do BePage cung cấp, với nhiều ngành nghề khác nhau. Và bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh và nội dung.

Last updated