Facebook chat

Về cơ bản các bước sẽ là: Chèn biểu tượng Messenger Facebook vào, sau đó gắn link fanpage/trang cá nhân bạn. Hãy cùng thực hiện cùng BePage nhé!

Đầu tiên, hãy lên phần Shape -> Chèn biểu tượng Messenger Facebook vào, đổ màu xanh

Tiếp theo: Ghim Biểu tượng Messenger Facebook ở 1 vị trí bạn muốn ( thông thường ghim dưới cùng bên phải hoặc bên trái trang landing page)

Bạn nhớ điều chỉnh khoảng cách dưới và phải để được vị trí phù hợp nhé!

Cuối cùng là lấy đường link Messenger của Fanpage gắn vào biểu tượng Messenger Facebook

Cách lấy link Messenger của Fanpage:

Vào Cài đặt trang-> Nhắn tin -> Coppy đường link URL Messenger của bạn

Sau đó click vào Biểu tượng Messenger Facebook -> Thiết lập nâng cao -> Sự kiện và gắn link vào ô: Liên kết

Cuối cùng là lưu và xuất bản.

Chúc bạn thành công!

Last updated