BePage Help
Search
K

Hướng dẫn cài đặt mã Tiktok Pixcel

Về cơ bản các bước cài đặt sẽ là: Lấy mã Tiktok Pixel -> Gắn ID vào Mã chuyển đổi trên builder
Tại trang Tiktok Ads Manager bạn chọn vào phần menu Assets -> Event
Sau đó tiếp tục nhấn vào mục Manager của Website Pixel
Tiếp tục nhấn vào Create Pixel, tại đây sẽ hiển thị 1 cửa sổ để bạn điền Tên pixel và chọn Manually install pixel code sau đó nhấn Next. Kế tiếp sẽ có thêm 1 cửa sổ thứ 2 xuất hiện, bạn chọn Standard Mode và tiếp tục Next.
Sau khi tạo thành công sẽ có 1 trang hiển thị như sau
Bạn copy ID được khoanh đỏ như hình trên sau đó quay lại trang builder nhấn Thiết lập -> Mã chuyển đổi
Điền ID vừa copy được vào ô nhập Tiktok Pixel ID và nhấn Lưu
Cuối cùng, bạn chỉ cần xuất bản lại trang Landing Page là đã thành công quá trình cài đặt mã Tiktok Pixel.