Hướng dẫn cài đặt mã Tiktok Pixcel

Về cơ bản các bước cài đặt sẽ là: Lấy mã Tiktok Pixel -> Gắn ID vào Mã chuyển đổi trên builder

Tại trang Tiktok Ads Manager bạn chọn vào phần menu Assets -> Event

Sau đó tiếp tục nhấn vào mục Manager của Website Pixel

Tiếp tục nhấn vào Create Pixel, tại đây sẽ hiển thị 1 cửa sổ để bạn điền Tên pixel và chọn Manually install pixel code sau đó nhấn Next. Kế tiếp sẽ có thêm 1 cửa sổ thứ 2 xuất hiện, bạn chọn Standard Mode và tiếp tục Next.

Sau khi tạo thành công sẽ có 1 trang hiển thị như sau

Bạn copy ID được khoanh đỏ như hình trên sau đó quay lại trang builder nhấn Thiết lập -> Mã chuyển đổi

Điền ID vừa copy được vào ô nhập Tiktok Pixel ID và nhấn Lưu

Cuối cùng, bạn chỉ cần xuất bản lại trang Landing Page là đã thành công quá trình cài đặt mã Tiktok Pixel.

Last updated