Quản lý tag

Tag là gì? Tag là một từ trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt với nghĩa là nhãn dán thuộc danh từ, còn nếu là động từ thì có nghĩa là buộc, khâu, đính một tấm thẻ ghi chú vào một vật gì đó.

Với mục đích đánh dấu các landing page thuộc cùng một nhãn với nhau (ví dụ: tag Bất động sản, tag Black Friday...) để dễ dàng nhận biết, quản lý và tìm kiếm lại các landing page đã tạo. Hôm nay Bepage hướng dẫn các bạn cách tạo tag cho các landing page như sau:

Bước 1: Vào danh sách landing page trên trang quản trị, tại đây click nút Quản lý tag để quản lý các tag đã tạo ra

Bước 2: Click vào nút Tạo tag mới để tạo thêm tag cho các landing page

Bước 3: Nhập tên tag tại popup mở ra và ấn Lưu

Bước 4: quay lại trang quản lý Landing page, chọn landing page cần gắn tag và chọn đổi tên

Bước 5: chọn tag cho landing page (có thể nhiều tag) và ấn nút Thay đổi

Chúc các bạn thành công.

Last updated