Kết nối Lưu trữ về API

Đầu tiên bạn lựa chọn vào tab Kết nối và nhấn vào nút Thêm tài khoản liên kết.

Sau đó lựa chọn loại tài khoản là API và điền các thông tin yêu cầu để cấu hình lưu trữ.

Bạn cần phải điền đầy đủ các mục thông tin sau:

  • Tên gợi ý: tên để phân biệt giữa các tài khoản liên kết.

  • API URL: đường dẫn url nhận dữ liệu.

  • API Content Type: loại dữ liệu gửi lên API URL.

  • API Request Header: một giải pháp đi kèm với dữ liệu gửi kèm đến API URL để có thể nhận dạng nguồn dữ liệu.

Cuối cùng nhấn Tiếp tục để lưu cấu hình.

Last updated