Kết nối lưu trữ về Google sheet

Đầu tiên bạn lựa chọn vào tab Kết nối và nhấn vào nút Thêm tài khoản liên kết.

Sau đó lựa chọn loại tài khoản là Google sheet và điền các thông tin yêu cầu để cấu hình lưu trữ.

Bạn cần phải điền đầy đủ các mục thông tin sau:

  • Tên gợi ý: tên để phân biệt giữa các tài khoản liên kết.

Tiếp theo, bạn nhấn vào Đăng nhập bằng Google để kết nối tài khoản google của bạn.

Một cửa sổ sẽ hiện ra, tại đây bạn đăng nhập tài khoản googlechọn tài khoản để thực hiện liên kết với BePage.

Tiếp theo tích vào tất cả các quyền truy cập để BePage có thể hỗ trợ bạn lưu trữ dữ liệu trên Google sheet

Màn hình hiển thị như sau là bạn đã liên kết thành công, tiếp theo bạn nhấn vào dấu 3 chấm và chọn vào Danh sách để thực hiện tạo sheet lưu trữ trên Google sheet

Nhấn Tạo mới và điền tên sheet để nhận dạng, trong ví dụ này sẽ là Lưu trữ 01/08 và nhấn Tiếp tục.

Đây là màn hình hiển thị sau khi tạo sheet thành công, bạn nhấn Chọn.

Cuối cùng nhấn Tiếp tục để lưu cấu hình.

Last updated