Sao lưu (Backup)

Để sao lưu Landing page, nhằm lưu giữ và khôi phục lại dữ liệu thiết kế Landing page, bạn thực hiện các bước sau:

  • Nhấn vào biểu tượng ...góc bên phải tại Landing page cần sao lưu. Sau đó nhấn Backup

Bạn sẽ được đưa sang trang Sao lưu dữ liệu của trang Landing Page

Tại đây bạn nhấn Lưu để tạo bản sao lưu, tối đa 5 sao lưu / 1 Landing Page

Hoặc nhấn vào Khôi phục tại thời điểm tạo sao lưu trước đó

Last updated