Kết nối Lưu trữ về email

Đầu tiên bạn lựa chọn vào tab Kết nối và nhấn vào nút Thêm tài khoản liên kết.

Sau đó lựa chọn loại tài khoản là Email và điền các thông tin yêu cầu để cấu hình lưu trữ.

Bạn cần phải điền đầy đủ các mục thông tin sau:

  • Tên gợi ý: tên để phân biệt giữa các tài khoản liên kết.

  • Tiêu đề mail: tên tiêu đề mail bạn sẽ nhận được khi khách hàng gửi thông tin từ trang landing page.

  • Email nhận thông tin: email nhận thông tin của khách hàng gửi về khi khách hàng gửi thông tin từ trang landing page.

Cuối cùng nhấn Tiếp tục để lưu cấu hình.

Last updated