Mã HTML

Thêm mã HTML vào trang

Vào Thêm mới -> Mã HTML

Giao diện sẽ thêm 1 khung như sau vào trang builder

Tại phần thiết lập tương tự như các phần tử trong trang, bạn sẽ có thêm 1 ô để nhập Mã HTML, bạn có thể nhập mã HTML tuỳ chỉnh của riêng bạn hoặc các mã: Google Map,.... vào trong trang và có thể điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp với vị trí bạn cần hiển thị Mã HTML này trên trang.

Last updated