BePage Help
Search
K

Mã HTML

Thêm mã HTML vào trang
Vào Thêm mới -> Mã HTML
Giao diện sẽ thêm 1 khung như sau vào trang builder
Tại phần thiết lập tương tự như các phần tử trong trang, bạn sẽ có thêm 1 ô để nhập Mã HTML, bạn có thể nhập mã HTML tuỳ chỉnh của riêng bạn hoặc các mã: Google Map,.... vào trong trang và có thể điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp với vị trí bạn cần hiển thị Mã HTML này trên trang.
Last modified 1yr ago