Hình ảnh

Các thao tác về hình ảnh

Thêm ảnh

Vào Thêm Mới -> Hình ảnh.

Giao diện hiện ra khung như hình bên dưới. Nhấn nút Thay ảnh để chọn hình ảnh muốn tải lên.

Điều chỉnh kích thước ảnh:

Chọn Thiết lập nâng cao

Ở bảng Kiểu hiển thị:

- Chọn Default: Ảnh trở về kích thước mặc định của ảnh

- Chọn Cover: Cắt ảnh theo kích thước tùy chỉnh của khung hình

- Chọn Fill: Co giãn chiều rộng/ngang của ảnh vừa với khung hình

- Chọn Unset: Trở về mặc định thích thước khung hình

Bo góc ảnh

Ảnh sau khi Thêm mới có thể bo góc để mềm mại hơn:

Đổ bóng cho ảnh

Để bức ảnh có chiều sâu hơn, bạn có thể thao tác đổ bóng cho ảnh.

Hình ảnh

Last updated