Bật tắt grid

Grid (lưới) là tính năng giúp cho việc căn chỉnh các phần tử một cách chính xác, giúp kéo thả các phần tử có khoảng cách bằng nhau dễ dàng hơn.

Để bật tắt tính năng grid, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.

Trong builder Landing page, tại thanh công cụ bên trái, chọn Bật/tắt Grid để bật hoặc tắt tính năng tạo lưới.

Last updated