BePage Help
Search
K

Quản lý Team

Sau khi đã tạo các thành viên sử dụng dịch vụ Landing page, chúng ta có thể tạo các team để dễ quản lý các thành viên.
Vậy để tạo Team các bạn có thể làm như sau:
Bước 1: Các bạn vào Cài đặt => Team => Tạo team mới
Bước 2: Tại popup hiện ra, các bạn nhập tên Team cần tạo và ấn nút Lưu
Bước 3: Sau khi đã tạo thành công, các bạn có thể thêm thành viên vào Team bằng cách chọn vào kí tự ... và bấm Cập nhật
Bước 4: lựa chọn thêm các thành viên vào Team và ấn nút Lưu
Chúc các bạn thành công.