Gia hạn gói

Thực hiện gia hạn

Tại màn hình trang danh sách dịch vụ, bạn nhấn vào nút "Gia hạn" tại gói dịch vụ cần gia hạn.

Tiếp đó bạn sẽ được đưa sang trang gia hạn với giao diện như sau, bạn nhấn vào "Tiếp tục"

Bạn sẽ được đưa sang trang "Giỏ hàng" và tiếp tục nhấn vào "Tiếp tục" để thực hiện điền thông tin và Thanh toán

Sau khi thanh toán thành công và đã nhận được thông báo về mail là đã gia hạn thành công bạn vui lòng đăng xuất tài khoản và đăng nhập lại để cập nhật lại thông tin gói dịch vụ.

Last updated