Popup

Thông báo bằng PopUp gây được rất nhiều sự chú ý của những người truy cập trang web vì chúng hiển thị đè lên toàn bộ nội dung của trang web. Muốn xem được nội dung của trang web người sử dụng phải tiế

Cách tạo popup

Để tạo popup mới, bạn chọn: Biểu tượng Popup -> Thêm mới -> chọn Sử dụng popup trắng để thiết kế 1 popup mới

Bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Tạo Popup trắng: Tạo popup mới

  • Popup của tôi: Sử dụng lại các popup bạn đã lưu lại từ trước đó

Khi tạo popup trắng, bạn có thể thêm các Phần tử tùy chọn bên trái: Tiêu đề, hình ảnh, shape, form đăng ký....để tạo thành 1 popup như ý !

Tên Popup

Để xem tên popup của bạn, hãy click vào nút Thiết lập nâng cao. Tên của popup sẽ hiển thị trong phần này.

Tùy chỉnh thời gian xuất hiện popup

Bạn có thể tùy chỉnh thời gian xuất hiện popup trên trang: Hiển thị ngay khi vào trang hoặc sau bao nhiêu giây bằng cách thay đổi thông số ở phần "cửa sổ"

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa nền , bo góc, đổ bóng....popup như các phần tử khác bằng cách thay đổi thông số các mục tương ứng trong phần Thiết lập nâng cao

Last updated