Nhân bản trang

Khi muốn nhân bản một trang landing page bất kỳ, hãy chọn biểu tượng dấu ... góc phải, chọn Nhân Bản

Sau đó, hộp thoại nhân bản trang sẽ hiện ra. Bạn hãy thay tên Landing page mới -> Nhấn Nhân bản.

Last updated