Hướng dẫn khởi tạo Google analytics

Bước 1: Thiết lập tài khoản

Truy cập vào Google Analytics theo đường link https://analytics.google.com/

Nhấn vào Bắt đầu đo lường => Điền các thông tin tài khoản => Tiếp tục

Bước 2: Thiết lập thuộc tính

+ Tên thuộc tính: Bạn nên điền luôn tên website mà bạn muốn theo dõi. Vì 1 tài khoản của bạn có thể thêm nhiều thuộc tính tương ứng với nhiều website để theo dõi. Vậy nên, điền luôn tên thuộc tính chính là tên website để bạn tiện theo dõi sau này.

+ Múi giờ báo cáo: Chọn Việt Nam và múi giờ GMT +07: Giờ Việt Nam

+ Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

=> Nhấn Tiếp theo

Bước 3: Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn

Bước 4: Chấp nhận điều khoản

Bước 5: Lấy mã theo dõi

Vào Quản trị => Ở phần thuộc tính chọn Luồng dữ liệu => Chọn Web => Điền địa chỉ trang landing pagetên luồng => Tạo luồng

Lúc này, Google sẽ trả về cho bạn Thông tin chi tiết về luồng của bạn.

Bạn đã tạo thành công tài khoản Google analytics dùng để theo dõi trang landing page của mình rồi đấy!

Last updated