Hướng dẫn cài đặt mã Google Ads

Tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi có thể giúp bạn biết mức độ hiệu quả của lượt nhấp vào quảng cáo trong việc thúc đẩy khách hàng thực hiện hành động trên trang web của bạn, chẳng hạn như mua hàng.

Về cơ bản các bước cài đặt sẽ là: Lấy mã Google Ads -> Tạo hành động chuyển đổi trên Google Ads -> Gắn ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện

Lấy mã Google Ads và gắn vào trang landing page

Truy cập tài khoản Google Ads và làm theo các bước dưới đây để lấy Google Ads ID

Vào mục "Công cụ và cài đặt", chọn "Trình quản lý đối tượng"

Vào mục "Nguồn đối tượng"

Xem "Chi tiết"

Chọn "Thiết lập thẻ" và "Tự cài đặt thẻ"

Sau đó bạn sao chép đoạn mã này -> Truy cập vào landing page -> Thiết lập -> SEO & social -> Mã chuyển đổi -> Paste mã vào ô Google Ads ID

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc lấy mã Google Ads gắn vào trang landing page rồi đấy!

Tạo hành động chuyển đổi trên Google Ads

Nếu bạn đang cần theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấp chuột vào một nút nào đó trên trang, thì trước tiên bạn cần Thiết lập Hành động chuyển đổi đó trên Google Ads trước. Các bước thực hiện như sau:

Truy cập vào tài khoản của bạn -> Công cụ và cài đặt -> Lượt chuyển đổi

Nhấn vào biểu tượng dấu + để tạo hành động chuyển đổi mới

Gắn ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện trên landing page

Theo dõi sự kiện hoàn tất form đăng ký:

Để theo dõi sự kiện hoàn tất form đăng ký, bạn vào phần Lưu data của form, sau đó trong mục mã sự kiện chuyển đổi, nhập ID chuyển đổiNhãn chuyển đổi đã lấy ở bước trên và điền vào 2 ô tương ứng ở mục Mã chuyển đổi Google Ads:

Theo dõi sự kiện nút bấm

chọn nút bấm muốn theo dõi chuyển đổi -> Thiết lập nâng cao -> Sự Kiện -> Điền ID và nhãn chuyển đổi google vào đây

Chúc các bạn thành công!

Last updated