Tạo dùng thử

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ được điều hướng sang trang quản lý dịch vụ, tại đây sẽ hiện 1 popup đăng ký dùng thử, bạn chị cần nhấn vào Đăng ký ngay, hệ thống sẽ tự động tạo cho bạn 1 gói dịch vụ BePage dùng thử trong vòng 30 ngày.

Lưu ý: mỗi tài khoản chỉ được tạo 1 gói dùng thử duy nhất. Để có trải nghiệm liền mạch và sử dụng toàn bộ tính năng cao cấp của BePage, bạn chỉ cần đăng ký ngay 1 gói dịch vụ tại đây Bảng giá.

Last updated