Khối hình ảnh (slide)

Khối hình ảnh cho phép bạn tạo nhanh các hình ảnh chạy dưới dạng slide trong landing page

Để tạo khối hình ảnh (slide) bạn chỉ cần thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Thêm mới -> Section hình ảnh

Bước 2: Khối hình ảnh hiện ra -> Chọn: Thêm ảnh -> Chọn các hình ảnh muốn đưa vào khối hình ảnh (lưu ý: nhấn giữ ctrl và chọn các ảnh, hình nào muốn hiển thị trước thì tích chọn trước) -> nhấn: Sử dụng

Bước 3: Tùy chỉnh khối hình ảnh ( slide) theo mong muốn

Sau khi đã chọn được các hình ảnh bạn có thể tùy chỉnh cho khối hình ảnh với các thông số:

  • Tự động chạy

  • Thời gian chạy

  • Kiểu hiển thị

  • Hiển thị ảnh thumbs( các ảnh chú thích)

  • Vị trí thumbs

  • Chiều rộng và chiều cao của thumbs

Để hiểu rõ từng tùy chọn sẽ hiển thị khối hình ảnh như thế nào hãy thực hành ngay nhé!

Last updated