Xuất bản Landing Page với tên miền riêng

Sau khi cập nhật và xuất bản thành công, bạn chọn Dùng tên miền riêng, tiếp theo bạn chọn tên miền muốn xuất bản (điền thêm đường dẫn của trang nếu cần), cuối cùng bạn chỉ cần nhấn Xuất bản lại.

Lưu ý: chỉ có thể xuất bản thành công với các tên miền đã thực hiện xác thực kết nối với BePage, vui lòng xem hướng dẫn tạo và xác thực tên miền tại đây.

Last updated